Zapisy

Kolejna edycja konkursu odbędzie się w terminie 8 - 12 kwietnia 2024. Koszt udziału w konkursie The Big Challenge to 12 zł od osoby, minimalna grupa to 25 uczestników z całej szkoły, ze wszystkich poziomów łącznie. W przypadku rejestracji mniejszej grupy (nie mniej niż 5 osób) dochodzi koszt wysyłki nagród (35 zł od całej grupy). W konkursie The Big Challenge proponujemy 5 poziomów o różnym stopniu trudności. Poziomy The Big Challenge odpowiadają poziomom A1-B1 przyjętym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR). Jeśli nie wiesz, który poziom konkursowy będzie odpowiedni dla Twoich uczniów, sugerujemy skorzystanie z poniższej tabeli:  


Please select a valid region.
Please select a valid city.
Valid address is required.
Valid zipcode is required.
Valid phone is required.
Valid fax is required.
Valid email is required.

Nauczyciele biorący udział w konkursie, będą mogli pobrać zaświadczenie uczestnictwa w pdf bezpośrednio ze swojego konta

Koordynator

Prosimy wpisać liczbę uczniów dla każdego poziomu.

Zajęcia klasowe nie są powiązane z konkursem. Jest to dodatkowa i odrębna opcja, która pozwala nauczycielom języka angielskiego animować lekcje, zadawać uczniom autokorygujące prace domowe i monitorować ich postępy. Wśród oferowanych zajęć ważnym wydarzeniem jest wyzwanie CLASS Challenge, które odbędzie się w styczniu 2024 r. i które nagradza wszystkich uczniów w klasie za ich zaangażowanie. Proszę podać liczbę zapisanych uczniów (z wszystkich poziomów łącznie). Całkowity koszt zostanie zaktualizowany według poniższej tabeli.

FAQ

Dlaczego szkoła musi zapisać minimum 25 uczniów?

Organizacja konkursu wiąże się z kosztami. Część z nich jest proporcjonalna do liczby zapisanych uczniów a część to koszty stałe, które pozostają niezmienne, m.in.: druk i wysyłka materiałów, zarządzanie danymi, utrzymanie i aktualizacja infrastruktury technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia konkursu online, wynajem serwerów, przygotowanie paczek, etc. Wymagane minimum zapisanych uczniów jest zatem niezbędne, aby zrównoważyć budżet konkursu.

Czy powinienem zapisać wyłącznie moich najlepszych uczniów?

Naszym nadrzędnym celem w The Big Challenge jest zmotywowanie wszystkich uczniów do nauki języka angielskiego. Zapisanie do konkursu wyłącznie najlepszych uczniów, aby dodatkowo podkreślić ich umiejętności, jest sprzeczne z tym założeniem. Natomiast zapisanie wszystkich uczniów do konkursu, bez względu na poziom, stwarza możliwość, że część z nich przyłoży się bardziej do nauki, odkryje, że język angielski jednak nie jest tak trudny, jak myśleli i że przy odrobinie wysiłku, również oni mogą odnieść sukces.

Dlaczego nie mogę zapisać do konkursów uczniów anglojęzycznych ("native English speakers")?

Staramy się restrykcyjnie przestrzegać zasady regulaminu, która mówi o tym, że: « konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 10-17 lat, którzy uczą się języka angielskiego w szkole, jako języka obcego, na poziomach A1-B1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym (« native English speakers »). Uczniowie, którzy nie spełniają tych kryteriów a zostali zapisani, zostaną sklasyfikowani poza konkursem ». Celem konkursu jest zmotywowanie do nauki jak najwięszej liczby uczniów. Wielu z nich wkłada dużo pracy i wysiłku, aby poprawić swoje szanse na jak najlepszy wynik. Na pewno zgodzą się Państwo z nami, że byłoby niesprawiedliwe i demotywujące dla tych uczniów, gdyby najwyższe laury w konkursie przypadły w udziale osobom « anglojęzycznym ».

Na co przeznaczone są środki z opłaty rejestracyjnej?

The Big Challenge nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego i jest w całości opłacany ze składek wpisowych, wnoszonych przez uczniów, w wysokości 12 zł od osoby (9,60 zł +VAT). Składki te pokrywają koszty druku i wysyłki materiałów informacyjnych, plakatów, koszty związane z obsługą infrastruktury informatycznej i serwerów, niezbędnych do realizacji konkursu online, koszty związane z zarządzaniem bazą danych uczestników, kalkulacją wyników i zarządzaniem trzema rankingami przez firmę zewnętrzną, koszty związane z zakupem, produkcją i wysyłką nagród, koszty przygotowania i dystrybucji paczek do szkół. Opłata konkursowa wspiera również rozwój i utrzymanie aplikacji internetowych, które umożliwiają uczniom bezpłatny i nielimitowany trening językowy przez cały rok.

Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

Koszty związane z rejestracją w konkursie są opłacane w całości przez uczniów lub przez szkołę, lub w części przez uczniów i przez szkołę. Zdarza się również, że władze gminy lub miasta, pomagają szkole w pokryciu kosztów.